Đóng

Trang chủ

GIỚI THIỆU

Công ty CP xi măng Phú Thọ tiền thân là Nhà máy xi măng Đào Giã được thành lập theo Quyết định số 144/1967/QĐ-TC ngày 29 tháng 09 năm 1967 của UBND tỉnh Vĩnh Phú. Sau 50 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành Nhà máy đã Cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước và chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần lấy tên là Công ty CP xi măng Phú Thọ từ ngày 14/02/2007 cho đến nay. Hiện nay cổ phiếu của Công ty đang niêm yết và giao dịch trên sàn Upcom – Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Xem thêm

Sản Phẩm

Xi măng PCB 30

  Sản phẩm xi măng Poóclăng hỗn hợp Dân dụng PCB 30 Vĩnh Phú, giúp làm tăng độ dẻo của vữa, tăng cường tính chống thấm, chống xâm thực đối với…
Xem thêm

Tin tức Công ty

Video

Bài viết mới