Đóng

Liên hệ

Liên hệ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ

Địa chỉ: Khu 12 thị trấn Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: 02103 885310

Fax: 02130 884023

Email: xmpt@ximangphutho.com.vn

Website:www.ximangphutho.com.vn