Đóng

Tin Tức/Sự Kiện

22/03/2018

Công ty CP xi măng Phú Thọ Thông báo thông tin Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc như sau:

Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng Phú Thọ có Quyết định số 80/QĐ-HĐQT ngày 22/03/2018 về việc bổ nhiệm ông Trần Tuấn Đạt, Trợ lý Tổng Giám đốc giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Phú Thọ kể từ ngày 22/03/2018. Công bố thông tin bổ nhiêm Phó Tổng Giám đốc

Tin Tức/Sự Kiện Related