Đóng

Chuyên Mục Khác

20/02/2018

Công ty CP xi măng Phú Thọ tưng bừng với Lễ khai trương, chúc tết đầu năm Mậu Tuất 2018

Sáng ngày 19/02/2018 (Mùng 04 âm lịch), Ban lãnh đạo Công ty đã cùng cán bộ đoàn viên công đoàn Công ty đã gặp mặt chúc tết và hưởng ứng Tết trồng cây đầu xuân năm 2018 nhằm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh ‘Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho Đất nước càng ngày càng Xuân’. Đây là một trong những hoạt động thường niên luôn được Công ty duy trì và thực hiện với mong ước một năm bình an, thành công, thịnh vượng và hy vọng đạt được kế hoạch, chỉ tiêu cho năm mới.

Đại diện Ban Lãnh đạo Công ty, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Ông Triệu Quang Thuận gửi lời chúc xuân, lời chúc sức khỏe đến toàn thể CB.CNV, đồng thời mong muốn CB.CNV cùng quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2018 đã đề ra.

Theo đó, năm 2018 Công ty đặt ra các chỉ tiêu SXKD như: Sản xuất clinker 270.000 tấn; Sản xuất và tiêu thụ xi măng các loại 330.000 tấn; Tiếp tục chiến lược xây dựng và giữ vững thương hiệu xi măng Vĩnh Phú; Tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đặc biệt duy trì xây dựng các phong trào thi đua nhằm gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp, giữ vững các giải thưởng uy tín Công ty đã và đang đạt được trong những năm qua.

Năm 2018, Công ty CP xi măng Phú Thọ đứng trước nhiều thời cơ và thách thức mới, tuy nhiên với  năng lực, kinh nghiệm, tinh thần nỗ lực, sự sáng tạo… của Ban lãnh đạo Công ty cùng tập thể Cán bộ công nhân viên lao động. Đặc biệt là Công ty luôn nhân được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ về cơ chế, chính sách của Tỉnh ủy; HĐNH; UBND tỉnh; các Sở ban ngành và Chính quyền địa phương, ngay từ tháng 01 năm 2018 Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch đã để ra và cao hơn so với cùng kỳ tháng 01 năm 2017 như:

STT Tªn chØ tiªu §VT TH 1 th¸ng TH th¸ng 01 SS
      n¨m 2017 n¨m 2018 cïng kú(%)
a b c 1 2 3
1 SX xi m¨ng c¸c lo¹i TÊn 14.508,44 30.049,10 207,11
2 SX Clinker TÊn 24.312,00 21.660,00 89,09
3 Tiªu thô xi m¨ng TÊn 13.296,69 29.856,55 224,54
4 Tiªu thô Clinker TÊn 0,00 0,00 0,00
5 §¸ khai th¸c m3 12.233,40 28.229,50 230,76
6 Tæng doanh thu Tr. ® 11.851,40 21.933,70 185,07

Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 01/2018 là tiền đề để Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của cả năm 2018 và đưa Công ty vững bước ngày một phát triển trong các năm tiếp theo. Tháng 01 năm 2018 kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty CP xi măng Phú Thọ đạt tăng trưởng ấn tượng

Chuyên Mục Khác Related