Liên kết website
Quảng cáo
Giới thiệu

Giới thiệu

Công ty Cổ phần Xi Măng Phú Thọ có trụ sở tại Khu 12 Thị trấn Thanh Ba -  Thanh Ba - tỉnh Phú Thọ Chi tiết ...
Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

Ngày 05 tháng 07 năm 2017 HĐQT Công ty CP xi măng Phú Thọ ra Quyết định bổ nhiệm Ông Triệu Quang Thuận giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đóc Công ty khóa III nhiệm kỳ 2017-2022 và là người đại diện pháp luật của Công ty. Chi tiết ...
NGHỊ QUYẾT + BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

NGHỊ QUYẾT + BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 29/06/2017 Công ty CP xi măng Phú Thọ tiến hành  tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Quý cổ đông click vào phần chi tiết để xem toàn văn Nghị quyết + Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Chi tiết ...
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 LẦN 2

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 LẦN 2

Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ trân trọng Thông báo tới Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 (Lần 2) như sau:
- Thời gian đại hội: 8 giờ 30 phút Ngày 29 tháng 06 năm 2017
- Địa điểm: Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ khu 12 thị trấn Thanh Ba - huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ
Chi tiết ...
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ trân trọng Thông báo tới Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 như sau:
- Thời gian đại hội: 8 giờ 30 phút Ngày 22 tháng 06 năm 2017
- Địa điểm: Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ khu 12 thị trấn Thanh Ba - huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ
Chi tiết ...
Tài liệu và Văn bản trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Tài liệu và Văn bản trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Quý Cổ đông tải các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ (Click vào phần Chi tết để tải tài liệu) Chi tiết ...
Công văn Sở Kê hoạch đầu tư Đồng ý gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2017

Công văn Sở Kê hoạch đầu tư Đồng ý gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2017

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ đồng ý gia hạn thời gian tổ chức Họp Đại hội Cổ đông Thương niên năm 2017 của Công ty CP xi măng Phú Thọ  tại công văn số: 536/SKH&ĐT-ĐKKD&ĐTDN ngày 08 tháng 05 năm 2017. Để biết thông tin chi tiết Quý Cổ đông xem tại đường link bên dưới Chi tiết ...
Báo cáo thường niên năm 2016

Báo cáo thường niên năm 2016

Quý Cổ đông click vào phần chi tiết để tải tài liệu Chi tiết ...
Gia hạn đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Gia hạn đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Công ty CP xi măng Phú Thọ xin Gia hạn đại hội cổ đông thường niên năm 2017 sang tháng 06/2017 Chi tiết ...
"Xi măng Vĩnh Phú" nhãn hiệu trong "Top 100 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam - Top 100 sản phẩm vàng - Dịch vụ vàng Việt Nam năm 2016

"Xi măng Vĩnh Phú" nhãn hiệu trong "Top 100 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam - Top 100 sản phẩm vàng - Dịch vụ vàng Việt Nam năm 2016

Ngày 26/11/2016 tại Hà Nội, nhãn hiệu "Xi măng Vĩnh Phú" của Công ty CP xi măng Phú Thọ đã được Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam chứng nhận và vinh danh là nhãn hiệu, sản phẩm trong "Top 100 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam - Top 100 sản phẩm Vàng, dịch vụ vàng Việt Nam năm 2016" Chi tiết ...
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Ngày 06 tháng 06 năm 2016, Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Đại hội được họp theo thông báo triệu tập lần thứ 3.


Chi tiết ...
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 LẦN 3

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 LẦN 3

Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 như sau:
- Thời gian đại hội: 8 giờ 30 phút Ngày 06 tháng 06 năm 2016
- Địa điểm: Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ khu 12 thị trấn Thanh Ba - huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ
Chi tiết ...
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Ngày 06 tháng 06 năm 2016, Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Đại hội được họp theo thông báo triệu tập lần thứ 3.


Chi tiết ...
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 LẦN 2

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 LẦN 2

Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 như sau:
- Thời gian đại hội: 8 giờ 30 phút Ngày 20 tháng 5 năm 2016
- Địa điểm: Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ khu 12 thị trấn Thanh Ba - huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ 
Chi tiết ...
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 như sau:
- Thời gian đại hội: Ngày 08 tháng 5 năm 2016
- Địa điểm: Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ khu 12 thị trấn Thanh Ba - huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ 

Chi tiết ...
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH “Về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ”.

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH “Về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ”.

Quyết định “Về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ”

Chi tiết ...
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Ngày 27 tháng 6 năm 2015, Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Đại hội được họp theo thông báo triệu tập lần thứ 3.

Chi tiết ...
Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Lần 3)

Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Lần 3)

Hi đng qun tr Công ty C phn Xi măng Phú th trân trng kính mi Quý C đông tham d phiên hp Đi hi đng c đông thường niên năm 2015 (Lần 3)

Chi tiết ...
Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Lần 2)

Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Lần 2)

Hi đng qun tr Công ty C phn Xi măng Phú th trân trng kính mi Quý C đông tham d phiên hp Đi hi đng c đông thường niên năm 2015 (Lần 2)

Chi tiết ...
Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Phú thọ trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Chi tiết ...
Hội nghị người lao động năm 2015

Hội nghị người lao động năm 2015

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc: Chi tiết ...
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Thực hiện hướng dẫn số 11/HD-ĐUK ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Đảng ủy KDN tỉnh; Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy KDN tỉnh Phú Thọ. Chi tiết ...
Đại hội Đoàn Thanh niên cơ sở Khóa XII Nhiệm kỳ 2014 - 2017

Đại hội Đoàn Thanh niên cơ sở Khóa XII Nhiệm kỳ 2014 - 2017

Thực hiện Kế hoạch của BCH Đoàn Thanh niên Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ  về việc “ Tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên cơ sở Nhiệm kỳ 2014 – 2017” Chi tiết ...
Tổng kết công tác khuyến học năm 2014

Tổng kết công tác khuyến học năm 2014

Thực hiện chương trình công tác năm 2014. Được sự đồng ý của Đảng ủy, HĐQT, Ban TGĐ ngày 17 tháng 8 năm 2014 Công đoàn cơ sở và Chi hội Khuyến học Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ tổ chức Tổng kết công tác Khuyến học năm 2014 Chi tiết ...
Đại hội đồng Cổ đông thưởng niên năm 2014                               Công ty Cổ phần xi măng Phú Tho.

Đại hội đồng Cổ đông thưởng niên năm 2014 Công ty Cổ phần xi măng Phú Tho.

Ngày 25 tháng 5 năm 2014 Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 (Đai hội được họp theo thông báo triệu tập lần thứ 3) Chi tiết ...
TẶNG QUÀ NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐÓN XUÂN GIÁP NGỌ

TẶNG QUÀ NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐÓN XUÂN GIÁP NGỌ

Nhân dịp tết nguyên đán, chuẩn bị đón xuân Giáp ngọ. Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ đã tổ chức tặng quà cho các gia đình chính sách, con CBCN bị tật nguyền, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà bố, mẹ thân sinh ra CBCN lao động trong Công ty có tuổi mừng thọ 80, 85, 90, 95 và 100 trở lên.

Chi tiết ...
THĂM HỎI VÀ TẶNG QUÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG.

THĂM HỎI VÀ TẶNG QUÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG.

Hưởng ứng cuộc vận động lớn của Đảng về công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” từ năm 1996 Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ nhận phụng dưỡng suốt đời 02 Mẹ Việt Nam anh hùng.  Chi tiết ...
TỔNG KẾT CÔNG TÁC CỰU CHIẾN BINH NĂM 2013

TỔNG KẾT CÔNG TÁC CỰU CHIẾN BINH NĂM 2013

Thực hiện chương trình công tác Hội Cựu chiên binh Công ty năm 2013, Ngày 20 tháng 12 năm 2013 Hội cựu chiến binh Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Cựu chiến binh năm 2013 và trao kỷ niệm Chương Cựu chiến binh cho 02 đồng chí:

Chi tiết ...
TỔ CHỨC TẬP HUẤN, KHÁM BỆNH ĐỊNH KỲ VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2013

TỔ CHỨC TẬP HUẤN, KHÁM BỆNH ĐỊNH KỲ VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2013

Thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe cho người lao động theo kế hoạch đã được Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt ngày 15/11/2013, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 11 năm 2013 Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn triển khai mô hình phòng chống bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe người lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe để phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Chương trình gồm các nội dung: Chi tiết ...
LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG

LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG

Được sự ủy quyền của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ, ngày 03 tháng 12 năm 2013 Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần xi  măng Phú Thọ long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 02 đồng chí: Bùi Hồ Cần và Nguyễn Ngọc Bích.

Chi tiết ...
Công ty Cp xi măng Phú Thọ Thông báo việc Lưu ký chứng khoán và chuẩn bị giao dịch UPCoM

Công ty Cp xi măng Phú Thọ Thông báo việc Lưu ký chứng khoán và chuẩn bị giao dịch UPCoM

Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ trân trọng thông báo đến Quý cổ đông : Ngày 27/09/2013 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 21/2013/GCNCP-VSD cho Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ với nội dung chính như sau : 

Chi tiết ...
Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (Lần thứ 3)

Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (Lần thứ 3)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Phú thọ trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (Lần thứ 3)  Chi tiết ...
Công ty CP Xi măng Phú Thọ: Vững vàng một thương hiệu

Công ty CP Xi măng Phú Thọ: Vững vàng một thương hiệu

Sau nhiều khó khăn, thử thách, tưởng chừng bó tay, nhưng bằng nỗ lực, ý chí quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân Công ty và sự ủng hộ, vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, dây chuyền sản xuất xi măng lò quay công suất 1.200 tấn Clinker/ngày của Công ty CP Xi măng Phú Thọ đã đi vào hoạt động, đánh dấu một mốc son quan trọng của ngành công nghiệp, xây dựng Phú Thọ và truyền thống 45 năm xây dựng, trưởng thành của công ty. Chi tiết ...
Chứng nhận
Video
Quảng cáo